Utworzenie loginu i aktywacja konta

Collapse/Expand
Login – jak go uzyskać? 

Aby uzyskać dostęp do aplikacji niezbędne jest posiadanie numeru telefonu kontaktowego w bazie danych Compensa, potwierdzonego podpisem na deklaracji przystąpienia. W celu utworzenia konta, na stronie logowania należy wybrać przycisk „Aktywuj konto”, następnie wpisać swoje dane: imię, nazwisko oraz numer PESEL lub datę urodzenia w przypadku obcokrajowców. Po akceptacji regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz oświadczenia ADO, należy wybrać przycisk „Wyślij SMS”. Wiadomość SMS z kodem aktywacyjnym zostanie przesłana na numer kontaktowy. Po otrzymaniu kodu aktywacyjnego należy postępować zgodnie z instrukcją określając swój indywidualny login i hasło do konta.

W przypadku braku lub aktualizacji numeru kontaktowego w bazie Compensa, na stronie pojawi się formularz dotyczący ostatniej wykorzystanej usługi medycznej, który zostanie przekazany do konsultanta infolinii celem autoryzacji numeru. Po weryfikacji, ze strony Compensa zostanie wysłana wiadomość SMS z dalszą instrukcją dotyczącą aktywacji konta.

Jeżeli ubezpieczony nie posiada numeru kontaktowego w bazie oraz nie posiada historii wykorzystanych świadczeń medycznych, należy wypełnić formularz zmiany danych osobowych, następnie podpisać i wysłać:

  • Drogą elektroniczną – na adres zdrowie@compensa.pl, lub
  • Drogą tradycyjną – pocztą na adres Compensa Centrum Rozliczeniowe, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Collapse/Expand
Dlaczego pomimo posiadania przez infolinię mojego numeru kontaktowego, jestem zmuszony dodatkowo autoryzować go z konsultantem infolinii?

Aplikacja zawiera rozszerzone funkcje, w tym dane wrażliwe, dlatego proces weryfikacji i autoryzacji jest niezbędny, by móc zapewnić pacjentom pełne bezpieczeństwo ich danych.

Collapse/Expand
Nie dotarła do mnie wiadomość SMS z kodem autoryzacyjnym.

W przypadku nieotrzymania wiadomości SMS, prosimy o kontakt z Infolinią Medyczną Compensa 22 501 35 15 lub wypełnienie formularza zmiany danych osobowych i przesłanie zgodnie z instrukcją opisaną w punkcie nr 1. Login – jak go uzyskać?.

Collapse/Expand
Czy mogę aktywować usługę w dowolnej placówce medycznej współpracującej z Compensa, lub w dowolnym oddziale Compensa? 

Nie jest to możliwe ze względu na brak możliwości autoryzacji danych w tych placówkach. W celu najsprawniejszego utworzenia konta, rekomendujemy kroki postępowania opisane w punkcie Login – jak go uzyskać.

Konto dziecka

Collapse/Expand
Czy dla dziecka także należy utworzyć nowe konto z odrębnym loginem? 

Tak, każda osoba niezależnie od wieku może korzystać z aplikacji tylko poprzez swoje indywidualne konto. W przypadku kont dzieci, kod autoryzacyjny zostanie wysłany na numer dziecka podany w deklaracji ubezpieczeniowej. W przypadku jego braku, należy dokonać autoryzacji numeru telefonu przez aplikacje, telefonicznie lub poprzez przeslanie formularza zmiany danych. Z chwilą ukończenia 18. roku życia, konto dziecka zostanie zablokowane i będzie wymagało autoryzacji zgodnie z punktem 1. Login – jak go uzyskać?

Korzystanie z aplikacji

Collapse/Expand
Czy wysyłając zgłoszenie chęci umówienia wizyty mogę uznać, że zostało ono umówione?

Samo wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z jego umówieniem. Po wyborze świadczenia i określeniu preferencji co do wizyty lub badania, konsultant skontaktuje się zwrotnie poprzez wybrany kanał kontaktu w celu potwierdzenia dokonania rezerwacji terminu.

Collapse/Expand
Czy po wysłaniu zgłoszenia mogę je edytować?

Tak, natomiast jest to możliwe tylko do momentu umówienia świadczenia przez konsultanta infolinii. W tym celu należy wybrać przycisk „Wizyty” na górnej belce aplikacji, następnie wybrać przycisk „Edytuj” przy świadczeniu, które chcemy edytować.

Collapse/Expand
Czy po wysłaniu zgłoszenia mogę je anulować?

Tak, natomiast jest to możliwe tylko do momentu rozpoczęcia wizyty. W tym celu należy wybrać przycisk „Wizyty” na górnej belce aplikacji, następnie wybrać przycisk „Anuluj” przy świadczeniu, które chcemy anulować.

Często zadawane pytania

Collapse/Expand
Dlaczego nie widzę wszystkich wizyt w Wizytach planowanych (nadchodzących) ?

Jeżeli wizyta została umówiona bezpośrednio w placówce medycznej, może nie być widoczna w aplikacji, a jest widoczna jedynie w wewnętrznym systemie placówki medycznej. Zostanie ona zgłoszona przez placówkę medyczną do Compensa w dniu realizacji.

Collapse/Expand
Dlaczego nie mogę wybrać konkretnej Placówki medycznej?

Wskazanie jednej placówki medycznej mocno ograniczałoby możliwość organizacji świadczenia (np. przy braku grafiku do danego lekarza nie byłoby możliwości zrealizować konsultacji). Prosimy o wskazanie preferowanej lokalizacji. Jeśli chcą Państwo wskazać dodatkowe preferencje prosimy o ich uzupełnienia w polu Uwagi.

Collapse/Expand
Co to jest kod ICD10?

Jest to kod zachorowania według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. Jest pomocny przy organizacji świadczenia i niezbędny do umówienia zabiegów rehabilitacyjnych.

Collapse/Expand
Co oznacza Lokalizacja w pobliżu domu?

Przy wybraniu opcji w pobliżu domu system automatycznie wskaże adres podany w deklaracji przystąpienia do Ubezpieczenia (po podstawieniu adresu można go zmienić). Pracownicy TU Compensa organizując wizytę, będą starali się znaleźć placówkę medyczną jak najbliżej wskazanego adresu.

Collapse/Expand
Co oznacza Lokalizacja w pobliżu adresu?

Można wskazać lokalizację w pobliżu której ma odbyć się usługa medyczna. Pracownicy TU Compensa organizując usługę, będą starali się znaleźć placówkę medyczną jak najbliżej wskazanego adresu.